Home - Security Techniek

De vraag naar gediplomeerde security en facility managers in de beveiligingsbranche stijgt gestaag. Er wordt steeds meer verwacht van professionals die werkzaam zijn op het gebied van beveiliging. Security en facility managers dienen goed opgeleid te zijn, om op verantwoorde wijze de beveiliging in een bedrijf te kunnen realiseren. Ze dienen op de hoogte zijn van de laatste nieuwe technische ontwikkelingen om na een grondige analyse met weloverwogen adviezen te komen. Security en facility managers zijn volwaardige gesprekspartners in onderhandelingen en gesprekken betreffende interne en externe beveiligingsaangelegenheden. Professionele aanvullende scholing is belangrijk om vakinhoudelijk de beste prestatie te blijven leveren.

Post HBO Registeropleiding Security Techniek

De Post HBO Registeropleiding Security Techniek van SOBA Security Opleidingen is een hoogwaardige praktijkgerichte opleiding die de aansluiting maakt tussen de dagelijkse praktijk en de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

De Post HBO Registeropleiding Security Techniek is een landelijk erkende opleiding.

Post-HBO opleiding Security Techniek