Security Techniek in het kort

In het kort – Security, vakgebied in beweging

Veiligheid staat tegenwoordig hoog op de agenda. Digitale oplossingen zoals camerabeveiliging, toegangbeheer en alarmcommunicatie worden technisch steeds complexer. Het topmanagement van bedrijven en organisaties vraagt om een optimale beveiliging tegen aanvaardbare kosten. De security professional wordt uitgedaagd om in zijn vakgebied doordachte en weloverwogen keuzes te maken voor de juiste security infrastructuur. Tegelijkertijd mogen de bedrijfsdoelstellingen, het beleid en de financiën niet uit het oog verloren worden. Het vakgebied van security en safety experts is sterk in beweging.

Vakkundig en competent

Bent u werkzaam als security of facility manager, hoofd bewaking, adviseur, verzekeringsexpert of als ambtenaar die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid? Bent u verantwoordelijk voor de aanschaf, invoering en garantie van kwaliteit bij security oplossingen? Wilt u uw kennis verbreden? Wilt u op de hoogte zijn van de laatste technische mogelijkheden? Wilt u voldoende toegerust zijn om verantwoorde besluiten te nemen en uw eigen managers goed te kunnen informeren?

De beveiligingsbranche vraagt om vakkundige en competente experts. Goede scholing is belangrijk. Adequate kennis is onontbeerlijk in het security vak. Het is belangrijk dat de security professional kennis van zaken heeft betreffende alle aspecten van het security vak.

Post-HBO Registeropleiding Security Techniek

In de Post-HBO Registeropleiding Security Techniek komt een grote diversiteit van onderwerpen aan de orde, ook veel technisch gerelateerde beveiligingsonderwerpen. De opleiding kent een brede opzet die nauw aansluit op de praktijk. Deelnemers leren de voor- en nadelen van beoogde veiligheidsmaatregelen te analyseren en aanbevelingen deskundig en doeltreffend te motiveren.

Post-HBO opleiding Security Techniek