Doelgroep Security Techniek

Doelgroep

De Post HBO Registeropleiding Security Techniek is uitermate geschikt voor security professionals:

  • met een HBO diploma of met aantoonbare werkervaring op HBO niveau
  • die werkzaam zijn op het terrein van integrale veiligheid
  • die behoefte hebben aan een bredere kennis van technische security toepassingen
  • die gefundeerde security adviezen willen geven welke passen binnen de bedrijfsstrategie en het beschikbare budget
  • die dé security expert zijn aan wie het topmanagement de beveiliging van bedrijfsactiviteiten toevertrouwt

Het programma van de Post HBO Registeropleiding Security Techniek is afgestemd op het vakgebied van security experts die werkzaam zijn als security manager, facility manager, hoofd bewaking, adviseur, verzekeringsexpert of ambtenaar die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid.

Effectief denk- en werkkader

Security professionals leren om een doeltreffende security infrastructuur op te zetten. Er wordt aandacht besteed aan security instrumenten, overheidsvoorschriften en kwaliteitsborging. Het aangeboden programma bestrijkt het werkterrein in al zijn facetten, van beleid tot uitvoering. De gehanteerde methodiek brengt de deelnemers een aantoonbaar succesvol en effectief denk- en werkkader.

Post HBO Registeropleiding Security Techniek

De Post HBO Registeropleiding Security Techniek biedt een gestructureerde methodiek aan tijdens een uitgebreid opleidingsprogramma. De opleiding sluit optimaal aan op de praktijk. Het breed opgezette opleidingsprogramma verhoogt de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer. De docenten van SOBA waarderen eigen inbreng van de deelnemer en stemmen de praktijkgerichte cases met veel plezier af op de persoonlijke werksituatie.

Post-HBO opleiding Security Techniek